Felhasználási feltételek

Bevezetés

A BeerO Fejlesztői Csapata, amelynek tagjai Cseri Gábor, Lublóváry György Máté, felelősek a weboldal adatkezelési folyamatairól és a felhasználók adatainak védelméről. Innentől kezdve a BeerO Fejlesztői Csapata lesz a hivatkozási pontunk.

Üdvözöljük a BeerO Fejlesztői Csapata által biztosított webes alkalmazáson (a "Szolgáltatás"). A Szolgáltatás célja, hogy segítse a sportversenyek szervezőit rendezvényeik lebonyolításában. A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket ("Feltételek"). Ha nem ért egyet a jelen Feltételekkel, nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz, illetve nem használhatja azt.

Jogosultság

A Szolgáltatás használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen Feltételek megkötéséhez szükséges joggal, felhatalmazással és kapacitással, valamint az itt meghatározott valamennyi feltétel betartásához.

A Szolgáltatás használata

Ön korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható és visszavonható engedélyt kap a Szolgáltatáshoz való hozzáférésre és annak használatára sportversenyek szervezése és azokon való részvétel céljából. Ön nem használhatja a Szolgáltatást semmilyen más célra, illetve a jelen Feltételekkel ellentétes módon.

Felhasználói magatartás

Ön vállalja, hogy a Szolgáltatást kizárólag jogszerű célokra és olyan módon használja, amely nem sérti harmadik felek jogait, illetve nem korlátozza vagy gátolja a Szolgáltatás használatát és élvezetét. Ön nem használhatja a Szolgáltatást illegális, káros, fenyegető, gyalázkodó, zaklató, rágalmazó, vulgáris, obszcén, trágár, gyűlölködő, rasszista vagy más módon kifogásolható anyagok továbbítására vagy közzétételére.

Felhasználói információk

Ön felelős a fiókja és jelszava titkosságának megőrzéséért, valamint a számítógépéhez vagy mobileszközéhez való hozzáférés korlátozásáért, és vállalja a felelősséget minden olyan tevékenységért, amely a fiókja vagy jelszava alatt történik. Ön nem használhatja más személy fiókját vagy regisztrációs adatait a Szolgáltatáshoz a fiók tulajdonosának kifejezett engedélye nélkül.

Szellemi tulajdon

A Szolgáltatást és a Szolgáltatáson keresztül elérhetővé tett összes tartalmat, anyagot és információt, beleértve, de nem kizárólagosan a szöveget, grafikákat, logókat, képeket és szoftvereket, szerzői jog, védjegy és egyéb szellemi tulajdonjogok védik. Ön nem használhat fel semmilyen, a Szolgáltatáson keresztül elérhetővé tett tartalmat, anyagot vagy információt a BeerO Fejlesztői Csapata kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.

A garanciákról való lemondás

A Szolgáltatás "ahogy van" és "ahogy rendelkezésre áll" alapon kerül átnyújtásra. A BeerO Fejlesztői Csapata nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát vagy szavatosságot a Szolgáltatás működésével, illetve a Szolgáltatásban szereplő információkkal, tartalommal, anyagokkal vagy termékekkel kapcsolatban.

A felelősség korlátozása

A BeerO Fejlesztői Csapata semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen kárért, beleértve, de nem kizárólagosan a közvetlen, közvetett, különleges, véletlen vagy következményes károkat, amelyek a Szolgáltatás használatából vagy használatának lehetetlenségéből erednek, vagy azzal összefüggésben állnak.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a BeerO Fejlesztői Csapatát, annak kapcsolt vállalkozásait, tisztviselőit, ügynökeit és egyéb partnereit és alkalmazottait minden olyan veszteség, felelősség, követelés vagy igény alól, beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket is, amelyet bármely harmadik fél a Szolgáltatás Ön általi használata, a jelen Feltételek megsértése vagy más személyek bármely jogának megsértése miatt vagy abból eredően támaszt.

A Feltételek módosításai

BeerO Fejlesztői Csapata fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket bármikor módosítsa, és a módosítások a Szolgáltatásban való közzététellel lépnek hatályba. A jelen Feltételek módosításainak közzétételét követően a Szolgáltatás további használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja a módosításokat.

Teljes megállapodás

A jelen Feltételek képezik a teljes megállapodást Ön és a BeerO Fejlesztői Csapata között a Szolgáltatás használatával kapcsolatban, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi megállapodást és megegyezést, legyen az írásbeli vagy szóbeli, az ilyen tárgyban. Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az ilyen rendelkezés az érvényesség és végrehajthatóság biztosításához szükséges minimális mértékben módosul, és a jelen Feltételek többi rendelkezése teljes mértékben hatályban marad.

Kapcsolattartási adatok

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a jelen Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az [email protected] címen.